Vi udfører flaskegasinstallation til alle formål

Installation af flaskegas

Professionel flaskegasinstallation

Flaskegas, F-gas, LPG (Liquefied Petroleum Gas), gas, der hovedsagelig består af propan og butaner og har et damptryk på maks. 14 atm ved 38 °C, således at den må opbevares på tryktanke. Fordeles ofte til mindre forbrugere på gasflasker. Svovlindholdet er maks. 50 mg/kg.

Flaskegas opstår som en let fraktion ved destillation af råolie og som biprodukt ved forskellige raffinaderiprocesser, men udvindes også fra våd naturgas ved afkøling eller absorption. Flaskegas afløste i mange tilfælde bygas og har fundet anvendelse i landhusholdninger, camping og til biler.

På det sidstnævnte område er anvendelsen gået tilbage pga. afgiftsforhøjelser. Flaskegas anvendes industrielt, når der ønskes et meget rent og svovlfattigt brændsel, men fortrænges her af naturgas.

Få et uforpligtende tilbud