Grundig rådgivning og installation af renseanlæg

Pilerenseanlæg

Pilerenseanlæg

Miljørigtig afledning af husholdningsspildevand

Pilerensningsanlæg kan være helt uden afledning til naturlige recipienter (vandløb, sø, hav, jord osv.) dvs. at alt spilde- og regnvand bliver opsuget af piletræerne eller fordamper.

Pileanlæg kan dog etableres uden bund, således at det vand, der ikke bliver opsuget eller fordamper, siver ned i jorden. Sådanne anlæg skal udføres efter regler om nedsivningsanlæg. 

Anlæg med fast bund udføres uden krav om afløb, og pileanlæg kan derfor anvendes overalt, selv i følsomme vandindvindingsområder eller områder med høj grundvandsstand.

Spildevandet pumpes til pileanlægget og i anlæggets længderetning etableres en sivegrøft af vaskede nøddesten (16/32) eller en række Bioblokke til at fordele spildevandet. Fordelingsledningen lægges i frostfri dybde, dvs. 0,60 m under terræn. Bioblokkene og sivegrøft skal, undtagen på undersiden, dækkes med en roduigennemtrængelig geotekstil.

Der skal etableres en ca. 30 cm høj jordvold omkring anlægget for at hindre overfladevand i at løbe ind i bassinet. Jordvolden kan også (ved særlig kraftige regnskyl) tilbageholde vandet i anlægget indtil det får tid til at synke ned.

Dimensionering bør foretages af eksperter. Et almindeligt anlæg vil normalt være 1,5 m dybt og have et overfladeareal på 200 – 400 m2, alt efter husstandens størrelse, vaner og vandforbrug, nedbøren og jordens evne til at indeholde vand det første år samt tidspunkt for etablering.

Få et uforpligtende tilbud

Leveret af
Du bestemmer over dine data

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder:

  1. Nødvendige
  2. Statistik
  3. Marketing

Ved at trykke på 'OK' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på vores datapolitik side [nederst på siden].

Du kan læse mere om vores brug af cookies og andre teknologier, samt om vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at trykke på linket herunder.

Om cookies

Nødvendige
Statistiske
Marketing
Afvis alle
Opdater samtykke